Mua Bán Ô Tô Cũ Và Mới, Oto Đã Qua Sử Dụng - CarOntrade.com

Hướng Dẫn Đẩy Tin - CarOntrade

Hướng Dẫn Đẩy Tin - CarOntrade

Hướng Dẫn Đẩy Tin - CarOntrade

Hướng Dẫn Đẩy Tin - CarOntrade

Hướng Dẫn Đẩy Tin - CarOntrade
Hướng Dẫn Đẩy Tin - CarOntrade
Hướng dẫn đẩy tin

 

Bạn có thể thực hiện đẩy tin đang bán gồm các bước sau đây:

 

Bước 1: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản thành viên.

 

Bước 2: Vào Quản lý tin đang bán tại trang chủ → Hình 1

 

 

 

Hình 1

 

Bước 3: Nhấn vào nút Đẩy tin → Hình 2

 

 

 

Hình 2

 

Bước 4: Nhấn Xác nhận để hoàn thành hoặc Huỷ nếu bạn muốn đẩy tin vào lần sau → Hình 3

 

 

 

Hình 3

 

* Ví dụ: Đối với Tin Tiết Kiệm, lần đẩy tin tiếp theo sẽ là 5 ngày → Hình 4

 

 

 

Lưu ý: Tuỳ theo từng loại tin mà tính năng đẩy tin sẽ được áp dụng, và thời gian để sử dụng cho lần đẩy tin tiếp theo cũng được quy định cho từng loại tin. Tìm hiểu thêm tại Tin COT là gì?

 

Chúc mừng bạn đã đẩy tin thành công!