Mua Bán Ô Tô Cũ Và Mới, Oto Đã Qua Sử Dụng - CarOntrade.com

Hoàn Tiền - CarOntrade

Hoàn Tiền - CarOntrade

Hoàn Tiền - CarOntrade

Hoàn Tiền - CarOntrade

Hoàn Tiền - CarOntrade
Hoàn Tiền - CarOntrade
Hoàn tiền

 

Quy trình và điều kiện để được hoàn tiền

 

Nếu bạn đã nạp Tiền COT nhưng đổi ý vì thấy chưa cần thiết và muốn dành cho lần sau?

 

Rất đơn giản, đây là quy trình để CarOntrade có thể hoàn tiền lại cho bạn:

 

Bước 1: Liên hệ với CarOntrade qua hotline 076 4428 166 hoặc gửi tin nhắn qua địa chỉ Email hotrokhachhang@carontrade.com

 

Bước 2: ​Cung cấp cho CarOntrade thông tin tài khoản của bạn: Họ và tên hoặc tên công ty, địa chỉ Email, số điện thoại, địa chỉ nhà.

 

Bước 3: CarOntrade sẽ tra cứu trên hệ thống để xác minh thông tin của bạn là chính xác.

 

Bước 4: Tiếp nhận lí do bạn muốn hoàn tiền

 

Bước 5: Thực hiện hoàn tiền và trừ Tiền COT trong tài khoản của bạn

 

Điều kiện để được hoàn tiền:

 

- Thời gian hoàn tiền tối đa là 24 tiếng tính từ thời điểm giao dịch thành công (theo giờ hành chính)

 

- Lý do hoàn tiền chính đáng.

 

- Không hoàn tiền nếu số Tiền COT trong tài khoản nhỏ hơn số tiền đã thanh toán cho CarOntrade.

 

- Số lần hoàn tiền trong ngày tối đa là 2 lần.

 

- Thông tin được cung cấp phải chính xác với thông tin tài khoản đã đăng ký với CarOntrade.

 

CarOntrade chân thành cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Nếu bạn đã nạp Tiền COT nhưng đổi ý vì thấy chưa cần thiết và muốn dành cho lần sau?

 

Rất đơn giản, đây là quy trình để CarOntrade có thể hoàn tiền lại cho bạn:

 

Bước 1: Liên hệ với CarOntrade qua hotline 076 4428 166 hoặc gửi tin nhắn qua địa chỉ Email hotrokhachhang@carontrade.com

 

Bước 2: ​Cung cấp cho CarOntrade thông tin tài khoản của bạn: Họ và tên hoặc tên công ty, địa chỉ Email, số điện thoại, địa chỉ nhà.

 

Bước 3: CarOntrade sẽ tra cứu trên hệ thống để xác minh thông tin của bạn là chính xác.

 

Bước 4: Tiếp nhận lí do bạn muốn hoàn tiền

 

Bước 5: Thực hiện hoàn tiền và trừ Tiền COT trong tài khoản của bạn

 

Điều kiện để được hoàn tiền:

 

- Thời gian hoàn tiền tối đa là 24 tiếng tính từ thời điểm giao dịch thành công (theo giờ hành chính)

 

- Lý do hoàn tiền chính đáng.

 

- Không hoàn tiền nếu số Tiền COT trong tài khoản nhỏ hơn số tiền đã thanh toán cho CarOntrade.

 

- Số lần hoàn tiền trong ngày tối đa là 2 lần.

 

- Thông tin được cung cấp phải chính xác với thông tin tài khoản đã đăng ký với CarOntrade.

 

CarOntrade chân thành cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!