Mua Bán Ô Tô Cũ Và Mới, Oto Đã Qua Sử Dụng - CarOntrade.com

Định giá Ôtô của bạn

Định giá Ôtô của bạn

Định giá Ôtô của bạn

Định giá Ôtô của bạn

Định giá Ôtô của bạn
Định giá Ôtô của bạn

Định giá Ôtô của bạn

 

 

Tính năng định giá xe sẽ giúp bạn biết được giá trị chiếc xe của bạn hiện tại là bao nhiêu. Các chỉ số do bên CarOntrade cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi đề nghị bạn không nên quá phụ thuộc vào các chỉ số này.

 

Hãng xe:

Tình trạng xe:

Thời gian mua xe:

Thời gian bán xe:

Giá mua:

Khấu hao:

Giá sau khấu hao:

 

Bạn muốn biết tình trạng xe của mình như thế nào?

 

Tham khảo bên dưới nhé!

 

 

 

QUY ĐỊNH CẤP ĐỘ ĐỊNH GIÁ:

 

  • ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 1 Xe được giữ gìn bảo dưỡng nghiêm túc, nội thất, ngoại thất, vỏ xe còn đẹp, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc hoạt động ổn định, còn ở mức độ trên 80% đến 90% hoặc cao hơn, có thể chứng minh việc bảo dưỡng nghiêm túc thông qua sổ theo dõi bảo dưỡng thì sẽ áp dụng ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 1.

  •  ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 2 : Xe đi không được giữ gìn và bảo dưỡng chưa nghiêm túc, nội thất, ngoại thất, vỏ xe còn đẹp, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc hoạt động ổn định, còn ở mức độ từ 60% đến 80% so với xe mới 100% ban đầu, có thể chứng minh hoặc không chứng minh được việc bảo dưỡng nghiêm túc, sẽ áp dụng ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 2.

  •  ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 3 : Xe đi không được giữ gìn và bảo dưỡng không nghiêm túc, nội thất, ngoại thất, vỏ xe còn đẹp, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc hoạt động còn tương đối ổn định, còn ở mức độ trên 40% đến dưới 60% so với xe mới 100% ban đầu, không chứng minh được việc bảo dưỡng nghiêm túc thì sẽ áp dụng ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 3.

  • ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 4 : Xe đi không được giữ gìn và không bảo dưỡng, nội thất, ngoại thất, vỏ xe xuống cấp thấy rõ, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc hoạt động không ổn định, còn ở mức độ từ 30% đến dưới 40% so với xe mới 100% ban đầu, không chứng minh được việc bảo dưỡng nghiêm túc thì sẽ áp dụng ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 4.

  •  ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 5 : Xe đi không được giữ gìn và không bảo dưỡng, nội thất, ngoại thất, vỏ xe khó có thể sử dụng được, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc không còn khả năng hoạt động, còn ở mức độ từ dưới 5% đến dưới 30% so với xe mới 100% ban đầu thì sẽ áp dụng ĐỊNH GIÁ CẤP ĐỘ 5.

 

* Lưu ý, chức năng định giá giá trị của xe hơi sẽ không có hiệu lực đối với những xe có tình trạng xe ở cấp độ 5.

 

CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH KHI ĐỊNH GIÁ XE CŨ

- Giá trị thương hiệu

- Chi phí độ xe, gắn thêm phụ kiện

- Chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa

- Chi phí đăng kiểm và lệ phí cấp mới biển số xe

- Chi phí cơ hội, trượt giá đồng tiền theo thời gian