Bảng Giá Dịch Vụ - CarOntrade

Bảng Giá Dịch Vụ - CarOntrade

Bảng Giá Dịch Vụ - CarOntrade

Bảng Giá Dịch Vụ - CarOntrade

Bảng Giá Dịch Vụ - CarOntrade
Bảng Giá Dịch Vụ - CarOntrade

 

 

Đăng ký thành viên để đăng tin ngay, đừng bỏ lỡ bất kì cơ hội tiếp cận được khách hàng tiềm năng nào của bạn!

 

Bảng giá đăng tin

 

1. Tin Thường

- Vị trí hiển thị: Dưới tất cả các loại tin khác.

- Phí đăng: Miễn phí.

- Thời gian hiển thị: 15 ngày.

- Chỉnh sửa tin đăng: Không được chỉnh sửa.

- Tin phải qua kiểm duyệt: Có.

- Ưu đãi: Tin được đăng bán trên FB Fanpage.

 

2. Tin Khuyến Mãi

- Vị trí hiển thị: Dưới các tin Supper, Linh Động, Tiết Kiệm và trên Tin Thường.

- Phí đăng: Miễn phí.

- Thời gian hiển thị: 5 ngày.

- Chỉnh sửa tin đăng: Không được chỉnh sửa.

- Tin phải qua kiểm duyệt: Có.

- Ưu đãi: Tin được đăng bán trên FB Fanpage.

 

3. Tin Tiết Kiệm

- Vị trí hiển thị: Dưới các tin Supper, Linh Động và trên các Tin Khuyến Mãi, Tin Thường.

- Phí đăng: 15.000VNĐ

- Thời gian hiển thị: 15 ngày.

- Chỉnh sửa tin đăng: Không được chỉnh sửa.

- Tin phải qua kiểm duyệt: Có.

- Ưu đãi: Tin được đăng bán trên FB Fanpage.

 

4. Tin Linh Động

- Vị trí hiển thị: Dưới tin Supper và trên các tin Linh Động, Tiết Kiệm, Khuyến Mãi, Tin Thường.

- Phí đăng:

    • 28.000VNĐ cho 7 ngày.

    • 38.000VNĐ cho 10 ngày (Giảm giá 5%).

    • 50.000VNĐ cho 15 ngày (Giảm giá 10%).

    • 102.000VNĐ cho 30 ngày (Giảm giá 15%).

- Chỉnh sửa tin đăng: Được chỉnh sửa.

- Tin phải qua kiểm duyệt: Có.

- Ưu đãi: Tin được đăng bán trên FB Fanpage.

 

5. Tin Supper

- Vị trí hiển thị: Trên các loại tin khác.

- Phí đăng:

    • 161.000VNĐ cho 7 ngày.

    • 218.000VNĐ cho 10 ngày (Giảm giá 5%).

    • 290.000VNĐ cho 15 ngày (Giảm giá 10%).

    • 586.000VNĐ cho 30 ngày (Giảm giá 15%).

- Chỉnh sửa tin đăng: Được chỉnh sửa.

- Tin phải qua kiểm duyệt: Có.

- Ưu đãi: Tin được đăng bán trên FB Fanpage. Đính (pinned) tin đăng hiển thị ở vị trí top FB Fanpage.

 

(*): Thời gian kiểm duyệt trong giờ hành chính tối đa là 2 giờ, ngoài giờ hành chính tối đa là 12 giờ.

 

 (**): Để có thể đăng tin miễn phí với Tin Khuyến Mãi thì bạn hãy sử dụng Mã Giới Thiệu để giới thiệu bạn bè đăng ký thành viên để cả hai đều nhận ađược Mã Khuyến Mãi nhé.

 

Bảng giá đẩy tin

 

1. Tin Thường: Không áp dụng.

 

2. Tin Khuyến Mãi: Không áp dụng.

 

3. Tin Tiết Kiệm

- Phí đẩy tin: 5.500VNĐ/lần.

- Tần suất đẩy tin: 5 ngày/lần.

 

4. Tin Linh Động

- Phí đẩy tin: 3.500VNĐ/lần.

- Tần suất đẩy tin: 3 ngày/lần.

 

5. Tin Supper

- Phí đẩy tin: 22.00VNĐ/lần.

- Tần suất đẩy tin: 3 ngày/lần.

 

Tham khảo thêm Hướng dẫn đẩy tin.

 

CarOntrade chân thành cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!